Условия за ползване

Тези правила и условия се отнасят за използването на този Сайт, който се намира на www.e-sklad.bg. Достъпът и употребата на Сайта, предоставен като платено приложение на Крестън БулМар е предмет на това споразумение. Употребата на този Сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този Сайт.

Съдържание

Чрез Сайта, E-sklad.bg предоставя в режим on-line на потребителя следните услуги:

  • Складов софтуер осигуряващ достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи. Потребителите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на Потребителите.

за  лични и нетърговски цели.

При използване на този Сайт Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате и да посещавате този Сайт. E-sklad.bg си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване на Сайта.

Регистрация, Потребителско име, Парола

Потребителят задава и получава желаните от него потребителско име/номер на складово стопанство и парола , заедно с достъп до всички услуги на e-sklad.bg, след като извърши процеса на регистрация и срещу заплащане на абонаментна такса. Потребителят е отговорен за неразкриването на получените потребителски номер (складово стопанство) и парола на трети лица и е изцяло отговорен за всички дейности, извършени чрез неговите: потребителски номер и парола.

Потребителят се съгласява:

  • Да уведоми незабавно e-sklad.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското му име (nomer) и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността;
  • Да прекратява достъпа до Услугите (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на паролата, e-sklad.bg ще възстановява същите и ще ги изпраща на регистрираната от Потребителя електронна поща през системата за регистрация. Е-sklad.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

E-sklad.bg си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

E-sklad.bg си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Крестън БулМар ООД и Онлайн Сървисиз ЕООД . В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

E-sklad.bg си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. e-sklad.bg няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

Всички услуги, предлагани на Сайта, се предоставят на потребителя след предварителна регистрация ,която е достъпна след , създаване на потребителски профил на потребителя и въвеждане на: Име на фирма/ Физическо лице, ЕИК /ЕГН, МОЛ, държава, град, адрес, мобилен телефон, потребителски еmail. По отношение на начина за регистрация и създаване на потребителски профил.

Конфиденциалност

Когато ползвате този сайт, Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност. Ние няма да продаваме или предаваме информацията на трети лица без Вашето съгласие, освен с цел, свързана с дейността на Сайта.

Cookies

Вие трябва да знаете, че данни и информация се събират чрез „cookies". Cookies са малки текстови файлове, чрез които Сайта разпознава посетителите, наблюдава поведението им с цел подобряване на съдържанието и статистика. Cookies не нанасят вреда на Вашият компютър. Ако не искате да предоставяте информация чрез Cookies, Вашият браузър предоставя възможност да ги забраните. Повече за спазваната политика за бисквитките можете да прочетете ТУК.

Защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни е постоянен ангажимент на E-sklad.bg. Ние използваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване и разкриване. Ако дадена парола се ползва, за да Ви помогне да защитите своите лични данни, Ваша е отговорността да пазите паролата си в тайна. Не споделяйте тази информация с никого. Ако ползвате съвместно компютъра с друго лице, трябва винаги да излизате от системата, преди да напуснете сайт или услуга, за да защитите достъпа до вашите данни. Повече за политика за личните данни можете да прочетете ТУК.

Отказ от отговорност

Вие ползвате този Сайт на собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Сайт да е точна и актуална в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Сайта линкове. Персоналът на E-sklad.bg (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения и услугите, предоставяни от или чрез Сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин сайтове.

Пояснения за софтуер и документи, предоставяни от този сайт

Платен складов софтуер – Със закупуването на абонамент за Версии Start и PRO на E-sklad.bg, получавате достъп до функционалности достъпни за съответната версия, с които можете да се запознаете в страница www.e-sklad.bg. При закупуването му, клиента се съгласява, че всички цени, отстъпки и такси могат да бъдат променяни без предварително известие.

Политика по отношение на непоискани идеи

E-sklad.bg не приема и не разглежда идеи и мнения, които не са били поискани и са подадени по инициатива на подателя. Моля не ни изпращайте оригинали, авторски материали и други произведения. Единствената цел на тази политика е да се избегнат потенциални недоразумения и/или спорове, ако продукти или услуги на E-sklad.bg изглеждат близки до тези, които са изпратени на E-sklad.bg Поради тази причина, моля не изпращайте непоискани идеи и материали на E-sklad.bg Ако въпреки нашата молба, Вие все пак изпратите Вашите идеи и материали, трябва да имате предвид, че Вашите идеи и материали няма да бъдат третирани като поверителна информация или обект на права на интелектуална собственост.

Грешки и прекъсвания

E-sklad.bg не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ този Сайт или друга негова собственост, причинени вследствие на достъпа до този Сайт и неговото ползване. Не поемаме гаранции и не носим отговорност за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из Сайта или свалянето на всякакви материали и информация.

Авторско право

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство.

Приложимо законодателство

За тези Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на българските съдилищата. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.