Различна цена на артикул за определен период или потребител

 

Може да зададете специални цени при продажби на артикул или група артикули за конкретен контрагент или група от такива.

За да създадем ценово правило избираме меню Стоки -> Ценови правила. Натискаме бутон Добави ново ценово правило. В отворилата се форма попълваме име на ценовата листа и ако желаем може да въведем начална и крайна дата, начален и краен час или дни от седмицата. От меню Артикули добавяме желаните артикули и им задаваме продажна цена. Избираме Контрагенти и там добавяме контрагента за когото изготвяме ценовото правило. В поле Основни данни маркираме чек-бокса Активен и натискаме бутон Запази.