Продажби

 • Как се прави редакция на продажба?
  За да можете да направите редакция на продажба трябва да имате отворена операция. Избирате иконката с моливчето на реда с отворената операция. Отваря се продажбата. Правите желаните корекции. Ако методът на плащане е По банка можете да запазите промените от бутон Запази и на по-късен етап отново да редактирате продажбата, или да приключите продажбата от бутон Приключи. Ако изберете метод на плащане В брой можете да приключите продажбата от бутон Разпечатай.
 • Как се изтрива продажба?
  Изтриване на продажба в Е-Склад е невъзможно. Можете да направите анулиране на продажба. На реда с продажбата, която искате да анулирате избирате бутона с иконка кошче. На появилия се прозорец натискате бутон Анулирай.
 • Как се създава фактура към продажба?
  За да създадете фактура към дадена продажба, трябва да имате приключена продажба. От списъка с продажби избирате бутон Генерирай фактура. Данните за фактура се попълват автоматично. Натискате бутон Запази.
 • Как се редактира фактура към продажба?
 • Как се обединяват няколко фактури към една продажба?
 • Как се обединяват няколко продажби към една фактура?
 • Защо не мога да направя продажба с плащане в брой?
  Защото модул Каса не е стартиран.