СУПТО

СУПТО

СУПТО е абревиатура от Софтуер за Управление на Продажбите в Търговските Обекти. СУПТО е всеки софтуер, който автоматизира процеса по обработката на информация за извършване на продажби на стоки и услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Ако чрез Е-склад в търговския си обект извършвате продажби с метод на плащане "в брой", то тогава Е-склад е СУПТО.

 

Подаване на информация в НАП за използването на Е-склад

Ако използвате Е-склад като СУПТО, то тогава имате задължение да подадете информация в НАП, като посочите програмата и нейните специфики. Срокът за подаване на тази информация е до 31 януари (Наредба Н-18, глава 7 В).

Необходимо е да свалите и попълните тази декларация за всяка ваша фирма, след което да я подадете в НАП с електронен подпис.

Декларацията може да свалите от сайта на НАП, след като минете през Вход услуги с електронен подпис и след това изберете Декларации, документи или данни подавани от юридически лица / Информация подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС .

Данни за декларацията към НАП

 • Вида на обекта може да проверите в тази таблица
 • Наименованието, което трябва да декларирате е  „E-SKLAD.BG“, версията е 5.0.1;
 • E-SKLAD е регистриран под номер 14 в публичния списък;
 • Лиценз за E-SKLAD се закупува от Булмар Сълюшънс;
 • Видът на инсталацията е SaaS, дата на инсталация и лице не е нужно да се попълва;
 • Физическото местоположение на данните създавани от E-SKLAD е на дейта сървъри на територията на ЕС, като в декларацията трябва да посочите адреса в Интернет, чрез който достъпвате складовото си стопанство, напр. https://v5.e-sklad.bg/login
 • Протоколът, който се използва за връзка между Модула за бързи продажби и базата данни (MySQL) е TCP/IP.
 • Топологията на връзката е тип "звезда".
 • Закупувайки абонамент за E-SKLAD от Булмар Сълюшънс, вие получавате и правото на безплатна поддържка. Ако имате сключен договор с друга компания за поддръжка на E-SKLAD, трябва да посочите нейните данни. 
 • Ако ползвате E-SKLAD като СУПТО и имате свързани с него фискални устройства, трябва да посочите техните номера.
  Имайте предвид, че ако управлявате своите продажби с E-SKLAD като СУПТО според Наредба Н-18 нямате право да използвате фискални устройства, които не са свързани с E-SKLAD. Подробна информация това дали използваните от вас фискални устройства отговарят на изискванията на Наредба Н-18 може да получите от оторизирания сервиз, който ги обслужва.
 • Нефискални устройства - според нашето тълкувание на наредбата, всяко устройство използвано за печат на документи от E-SKLAD, което не е регистрирано и свързано с НАП е нефискално. Това обхваща всички видове принтери – матрични, мастилено струйни, термо принтери, лазерни принтери и други. Най-точна информация може да получите от сервизите за ФУ или от експертите в приемните на НАП.
 • Свързаност с други модули - Aко ползвате E-SKLAD като СУПТО, то трябва единствено него да посочите като СУПТО. Няма други допълнителни модули за деклариране.
 • функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от Приложение № 29:
  • по т. 16 ще бъде осигурена функционалност за документиране на действията на потребителите на системата. Такава съществува и към момента, но са нужни допълнителни обработки, за да може тя да бъде по-ясна и достъпна чрез допълнителни справки в системата, които ще бъдат дефинирани за целта.
  • по т. 17 са спазени изискванията в E-SKLAD и към момента.
  • по т. 18 ще бъдат създадени описаните таблици съдържащи изискваната от НАП информация за: Обобщени данни за продажбите; Данни за плащанията по продажбите; Детайлни данни за продажбите; Сторнирани продажби; Анулирани продажби; Обобщени данни за доставки; Детайлни данни за доставки; Движение на стоки за период; Таблици с номенклатури (всички изброени в Приложение 29).
  • по т. 19 от Приложение №29 ще бъде дефиниран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене, който ще предоставя достъп до изискваната от НАП информация.