Работа с артикули

  • Редактиране на артикул - Избирате меню Стоки -> Артикули. От заредения списък с артикули, на реда с желания за редакция артикул натискате иконката с моливчето. След като направите редакциите натискате бутон „Запази“.
  • Изтриване на артикул? – Артикул не се трие от системата. Имате възможност да го направите неактивен. Това става от меню Стоки -> Артикули. От заредения списък с артикули, на реда с артикула, който искате да деактивирате, натискате иконката с кошчето. После потвърждавате с бутон „ОК“./
  • Активиране на деактивиран артикул – Избирате иконката с моливчето на реда с деактивирания артикул, на заредилия се прозорец натискате бутон „Запази“.
  • Промяна на артикулен номер на артикул –не може да бъде коригиран.
  • Импорт на артикули – Информацията, която може да импортирате за артикулите е наименование / цена / мерна единица. Как да импортирате тези данни може да видите тук.