Проблем с кирилизирането

Ако имате проблеми с кирилизирането, обърнете внимание на следните настройки на операционната система:

  • Regional settings - през Control Panel - Regional Settings (Region and Language за Windows®7/8/8.1/10), трябва да е установено на Bulgariаn;
  • Multilanguage support - през Control Panel - Add/Remove Programs/ Windows Setup, трябва да е избрана отметка Multilanguage Support и на опция Details да е избрана отметка Cyrillic.
  • Region and Language - за Windows®7/8/8.1/10, през Control Panel - Region and Language - Administrative - Change system locale трябва да е Bulgarian.
  • Драйвери - За Windows®7/8/8.1/10, през Control Panel - Device manager - проверете дали са инсталирани всички драйвери и дали са актуализирани.
  • Без FlexType - Възможно е да има проблем с използване на кирилизатор FlexType версия 3.0/3.2, затова използвайте следващи версии или друг софтуер. Всички Windows операционни системи имат вградена поддръжка за БДС кирилица, а тези след Windows 7 имат вградена и фонетична кирилица. Употребата на FlexType не се препоръчва, защото този кирилизатор подменя стандартните шрифтове на Windows® с по-широки и е възможно част от справките да не се визуализират коректно.