Проблеми с графичния интерфейс

Ако имате проблеми с графичния интерфейс на приложението, обърнете внимание на следните настройки на операционната система:

  • Small fonts - през Control Panel - Display Properties/Settings/Advanced, опцията Font Size трябва да е установена на Small Fonts.
  • Preview 100% - за Windows®7/8/8.1/10, през Control Panel - Display трябва да е избрано Smaller 100% (default) за размера на Preview.
  • Windows update - ако сте изпълнили предходните указания, но все още имате проблеми с графичния интерфейс на приложението, това означава, че някои от системните библиотеки на Windows не са актуални. Използвайте Windows Update или се обърнете към специалист.