Начални стъпки в програмата

След като попълните данните за Вашата фирма на адрес https://v5.e-sklad.bg/registration, ще получите линк за активиране на склада на мейла, посочен при регистрацията. Когато активирате склада ще получите нов мейл с данните за достъп до склада. На посочения адрес https://v5.e-sklad.bg/login попълвате данните и се логвате във Вашия вече създаден склад.


Настройка на Вашата Фирма

 • Номерация на фактурите - От меню Настройки -> Основни -> Системни настройвате Начален и Краен номер на фактурите. Номерацията на Кредитно и Дебитно известие следват номерацията на фактурите.
  Ако работите с два склада (обекта), можете да настроите отделна номерация за всеки. При стартиране на работа трябва да заявите, че искате да закупите още един обект (втори обект може да се добавя само във версия Фактуриране СУПТО).
  Фактурите, които изпращате от системата, ще се изпращат от E-mail-а, с който сте се регистрирали. Номерацията на изходящите документи от тип Проформа фактура, Рекламация, Стокова разписка започват от номер 1 по подразбиране и не подлежат на настройка. Можете да изберете дали ще работите с отрицателни количества в склада.
 • Банкова сметка - Банкова сметка на фирмата се добавя от меню Настройки -> Фирма -> Банкови сметки. Натискате бутон Добави нова банкова сметка. Попълвате данните за банковата сметка. Натискате бутон Запази.
 • Лого - Ако искате до добавите лого в документите си, това става от меню Настройки -> Фирма -> Фирмени данни. В поле Фирмено лого натискате бутон choose file и избирате файл с лого на фирмата.
 • Импорт - Има възможност за импорт на данни за Контрагенти и Артикули от csv файл.

Доставка

 • Въвеждане на контрагент - Избирате меню Операции -> Доставка. Натискате бутон Нова доставка. В поле Доставчик натискате бутон + за добавяне на контрагент. След въвеждане на ЕИК номер, данните на контрагента се попълват автоматично. Това са минималните задължителни данни за добавяне на контрагент. Можете да изберете дали контрагента е клиент и/или доставчик.
  Други данни за контрагента са Контакти – там записвате контактните данни на контрагента. Можете да наложите дадени забрани за контрагента от меню Забрани. Банковите детайли на контрагента се записват в меню Банкови документи. За да запаметите данните натискате бутон Запази.
 • Изтриване на контрагент - Изтриването на контрагент от системата е невъзможно, тъй като с него биха могли да бъдат свързани вече създадени документи или доставки. Вместо да изтриете контрагент, има възможност да го деактивирате или да го редактирате като нов контрагент.
  Вариант 1: Ако не сте го ползвали до сега, можете да му редактирате данните -тоест да поставите на негово място друг контрагент,
  Вариант 2: Ако сте го ползвали вече в работата си, да го направите от Активен на Неактивен, най долу в менюто ще откриете тази опция.
 • Артикули - От поле Артикул натискаме бутон + за добавяне на артикул. Минималните задължителни данни са наименование на артикул и артикулен номер. В меню Основни данни можете да зададете продажна цена на артикула, да изберете вида на артикула, както и да посочите мерната му единица. В меню Допълнителни данни можете да зададете минимално и максимално количество на артикула, да отбележите дали поддържа партидни номера, дали артикула е забранен за доставка, забранен за продажба, забранен за връщане, дали е съставен артикул. След нанасяне на данните натискате бутон Запази.

Продажба

 • Получател - За да изпишете количества от артикулите трябва да направите продажба. Избирате меню Операции -> Продажба и натискате бутон Нова продажба. Избирате получател.
 • Артикули - След това избирате артикул и за него задавате количество и единична цена. Ако е нужно, добавяте и втори артикул. За него също добавяте количество и единична цена.
 • Начин на плащане - Можете да изберете начин на плащане, попълването на сумата става от бутон Попълни остатък.
  В случай осъществявате продажби с начин на плащания както в брой, така и по банков път, то тогава е задължително да имате два създадени обекта във фирмата си. През единият да осъществявате само сделките с начин на плащане по банка, а през другият само с плащане брой.
 • Запазване - Можете да натиснете бутон Запази, това ще запази данните за продажбата и на по-късен етап ще можете да я приключите, за да приключите продажбата натискате бутон Приключи.
 • Фактура - След като завършите продажбата избирате бутон Генерирай фактура. Данните за фактурата се попълват автоматично. Натискате бутон Запази.