Доставки

 • Как се прави редакция на доставка?
  За да редактирате доставка, трябва да изберете иконката с моливчето на реда с доставката. След като се отвори доставката правите желани промени и натискате бутон “Запази“.
 • Как се изтрива доставка?
  Не може да изтрива.
 • Как се създава фактура към доставка?
  Избирате меню Операции -> Доставки, натискате бутон Нова Доставка. В документа от номенклатурата Тип на документа избирате Фактура. След попълването на данните натискате бутон Запази.
 • Как се редактира фактура към доставка?
  Можете да направите връщане към доставчик. Това става като на реда с доставката изберете иконката със стрелкичката. Зарежда се информация за доставката. В секция Плащания избирате бутон Попълни остатък или попълвате на ръка сумата. Натискате бутон Запази. Имате възможност за печат на Рекламацията към контрагент.
 • Как се обединяват няколко фактури към една доставка?
  ...
 • Как се обединяват няколко доставки към една фактура?
  ...
 • Как се разпечатва фактура към доставка?
  За да разпечатате фактура към доставка трябва да изберете меню Операции -> Доставка. От списъка с доставки избирате на реда с желаната фактура иконка Документи. След това натискате иконката с принтера или PDF.
 • Може ли да се коригират вече издадени фактури?
  ...
 • Може ли да се коригира вече въведена стока/доставка?
  ...